Tarybos sprendimas 2010/638/BUSP 2010 m. spalio 25 d. dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai