Neuvoston päätös 2010/638/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010 , Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä