Întrebare scrisă E-1135/10 adresată de Marina Yannakoudakis (ECR) și Charles Tannock (ECR) Comisiei. Despăduririle din Indonezia