Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 79/2017 van 5 mei 2017 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2019/191]