Mål C-402/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon – Grekland) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE mot Elliniko Dimosio (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Bestämmelser om skatter och avgifter — Interna skatter och avgifter — Tullar av fiskal karaktär — Avgift med motsvarande verkan — Gränsformaliteter — Artikel 30 FEUF — Artikel 110 FEUF — Direktiv 92/12/EEG — Artikel 3.3 — Direktiv 2008/118/EG — Artikel 1.3 — Har ej införlivats med nationell rätt — Direkt effekt — En avgift påförs motorfordon när de importeras till en medlemsstats territorium — Avgift som är kopplad till att fordonet registreras och eventuellt tas i bruk — Avgiften återbetalas inte trots att fordonet inte har registrerats)