Обявление за свободна длъжност OMB/04/2020 — Директор на дирекция „Проверки“