2011 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. # El Corte Inglés, SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra- Žodinio Bendrijos prekių ženklo ALIA paraiška- Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ALAÏA PARIS - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas. # Byla T-152/10. TITJUR El Corte Inglés prieš OHMI-Azzedine Alaïa (ALIA)