Întrebare scrisă E-1997/10 adresată de Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Comisiei. Întrebare suplimentară în urma răspunsului la întrebarea E-0524/10: cuantificarea investițiilor enorme