Cauza T-156/15: Hotărârea Tribunalului din 12 martie 2019 — Franța/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Cheltuieli efectuate de Franța — Schemă de ajutoare pe suprafață — Garanții procedurale — Regulamentul (CE) nr. 885/2006 — Noțiunea «pășuni permanente» — Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 — Sistem de control național stabilit pe o definiție neconformă a suprafețelor furajere — Excludere a tuturor cheltuielilor — Proporționalitate — Programul francez de dezvoltare rurală — Măsuri de sprijin al dezvoltării rurale — Zone cu handicap natural — Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 — Regulamentul (UE) nr. 65/2011 — Corecție financiară forfetară — Controale la fața locului — Criteriul privind coeficientul de densitate — Numărarea animalelor — Regimul temporar de restructurare a industriei zahărului — Regulamentul (CE) nr. 320/2006 — Regulamentul (CE) nr. 968/2006 — Condiții pentru acordarea ajutorului de restructurare — Noțiunea «instalație de producție» — Aprecierea utilizării silozurilor la data introducerii cererii de acordare a ajutorului — Noțiunea «dezafectare integrală» — Proporționalitate — Egalitate de tratament — Anexa 2 la documentul VI/5330/97”)