Sag C-564/13 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 26. februar 2015 — Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 340, stk. 1, TEUF — Unionens ansvar i kontraktforhold — artikel 272 TEUF — voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration — kontrakter vedrørende Ontogov-, FIT- og RACWeb-projekterne — støtteberettigede omkostninger og beløb udbetalt af Kommissionen — anerkendelsessøgsmål — manglende eksisterende og faktisk retlig interesse)