Klausimas raštu E-4869/08 pateikė Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisijai. Saugumas orlaiviuose