Lieta C-103/06: Tiesas (trešā palāta) spriedums 2008. gada 3. aprīlī ( Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Philippe Derouin / Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne ( Urssaf ) (Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — Pašnodarbinātās personas, kas dzīvo un strādā Francijā — Papildu iemaksa sociālajā budžetā — Iemaksa sociālā parāda atlīdzināšanai — Citā dalībvalstī gūto un tajā ar nodokli apliekamo ienākumu ņemšana vērā, piemērojot konvenciju par dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu)