Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse volitused kirjutada alla kirjavahetuse vormis lepingule Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus