RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL li jivvaluta l-konsistenza tal-approċċi li ħaddmu l-Istati Membri fl-identifikazzjoni tal-operaturi tas-servizzi essenzjali skont l-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2016/1148/UE dwar is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni