Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om statsstøtte til virksomheder: Er støtten effektiv? (initiativudtalelse)