Kipro Respublikos Vyriausybės pranešimas, susijęs su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB, dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (Tekstas svarbus EEE)