Posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))