Obvestilo osebam in subjektom, za katere se uporabljajo člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (Priloga II) in člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) št. 961/2010 (Priloga VIII)