Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (příloha II) a čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 961/2010 (příloha VIII)