ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) Výbor pro mezinárodní obchod Zpravodaj: Jarosław Wałęsa