Дело C-320/18 P: Определение на Съда (пети състав) от 10 септември 2020 г. — Crocs, Inc./ Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Gifi Diffusion (Обжалване — Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Обявяване на недействителност — Жалба с отпаднал предмет — Липса на основание за произнасяне — Съдебни разноски)