Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 februari 2017 t.o.m. 28 februari 2017 (Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EG)