Sažetak odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova od 1. veljače 2017. do 28. veljače 2017. (Odluke donesene u skladu s člankom 34. Direktive 2001/83/EC ili člankom 38. Direktive 2001/82/EC)