Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6263 – Aelia/Aéroports de Paris/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG