Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5856 – OCI/Certain fertilizer and related businesses of DSM) Tekst mający znaczenie dla EOG