Zadeva T-742/15 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. julija 2017 – DD/FRA (Pritožba — Javni uslužbenci — Začasni uslužbenci — Pogodba za nedoločen čas — Disciplinski ukrep — Opomin — Prekinitev pogodbe — Pravica do izjave — Nepremoženjska škoda)