Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2011/005 PT sz. kérelem, Norte-Centro Automotive - Portugália Az Európai Parlament 2011. december 1-jei állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))