Kawża C-216/14: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2015 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Laufen – il-Ġermanja) – proċeduri kriminali kontra Gavril Covaci (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali — Direttiva 2010/64/UE — Dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fil-kuntest tal-proċeduri kriminali — Lingwa tal-kawża — Digriet kriminali li jimponi kundanna ta’ multa — Possibbiltà li titressaq oppożizzjoni f’lingwa differenti minn dik tal-kawża — Direttiva 2012/13/UE — Dritt għall-informazzjoni fil-kuntest tal-proċeduri kriminali — Dritt li tingħata informazzjoni dwar l-akkuża miġjuba kontriha — Notifika ta’ digriet kriminali — Modalitajiet — Nomina obbligatorja ta’ rappreżentant mill-persuna akkużata — Terminu għall-oppożizzjoni li jibda jiddekorri min-notifika lir-rappreżentant)