Asia T-519/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.6.2012 — Seikoh Giken v. SMHV — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kansainvälinen rekisteröinti — Hakemus rekisteröinnin suojan alueelliseksi laajentamiseksi — Tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SG SEIKOH GIKEN — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki SEIKO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)