Zadeva T-553/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. septembra 2019 – von Blumenthal in drugi/EIB (Javni uslužbenci – Osebje EIB – Osebni prejemki – Letna prilagoditev lestvice osnovnih plač – Način izračuna – Prenehanje predmeta spora – Ustavitev postopka)