Cauza C-113/11: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Ragusa (Italia) la 7 martie 2011 — Procedură penală împotriva lui Mohamed Ali Cherni