Sag C-113/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Ragusa (Italien) den 7. marts 2011 — straffesag mod Mohamed Ali Cherni