Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 736/2013 tas- 17 ta’ Mejju 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-medda ta’ żmien għall-programm ta’ ħidma għall-eżami ta’ sustanzi attivi bijoċidali eżistenti Test b’relevanza għaż-ŻEE