Pisemne zapytanie E-001962/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Akcja protestacyjna Greenpeace na terenie elektrowni jądrowej w Cofrentes