Писмен въпрос E-001962/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Протестна акция на Greenpeace в атомната електроцентрала Cofrents