Zadeva F-21/07: Tožba, vložena 4. junija 2007 – Marcuccio proti Komisiji