Cauza F-21/07: Acțiune introdusă la 4 iunie 2007 — Marcuccio/Comisia Comunităților Europene