Lieta F-21/07: Prasība, kas celta 2007. gada 4. jūnijā — Marcuccio /Komisija