Kohtuasi F-21/07: 4. juunil 2007 esitatud hagi — Marcuccio versus komisjon