2005/3/: Rozhodnutie stáleho výboru štátov EZVO č. 3/2005/SC z  9. júna 2005 o verejnom prístupe k dokumentom EZVO a o zrušení rozhodnutia č. 2/2002/SC stáleho výboru štátov EZVO z  30. mája 2002