2005/3/: EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 3/2005/SC ( 2005. gada 9. jūnijs ) par EBTA dokumentu pieejamību sabiedrībai un EBTA valstu Pastāvīgās komitejas 2002. gada 30. maija Lēmuma Nr. 2/2002/SC atcelšanu