2005/3/: EFTA riikide alalise komitee otsus nr 3/2005/AK, 9. juuni 2005 , milles käsitletakse üldsuse juurdepääsu EFTA dokumentidele ja millega tunnistatakse kehtetuks EFTA riikide alalise komitee 30. mai 2002 . aasta otsus nr 2/2002/AK