Vec T-460/17: Žaloba podaná 20. júla 2017 – Bopp/EUIPO (Zobrazenie pravidelného osemuholníka)