Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2011 o politiki EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost (2010/2311(INI))