Zaak C-592/16: Beschikking van de president van het Hof van 14 september 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL / Belgische Staat