Дело C-592/16: Определение на председателя на Съда от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване, отправено от Cour d'appel de Mons — Белгия) — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge