Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/591, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2015 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Presunto de Melgaço (SMM))