Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1084 al Comisiei din 25 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 cu privire la armonizarea listei unităților, instalațiilor și operatorilor autorizați sau înregistrați și la trasabilitatea anumitor subproduse de origine animală și produse derivate (Text cu relevanță pentru SEE.)