Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1084, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten ja toimijoiden luettelon yhdenmukaistamisesta ja tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden jäljitettävyydestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)