Komunikat Komisji do Rady w sprawie mandatu negocjacyjnego upoważniającego Komisję do prowadzenia negocjacji dotyczących umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (EURATOM) a Departamentem ds. Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki (USDOE) w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie ochrony materiałów jądrowych